Kontakt:

Mesto Nitra
Mestský úrad v Nitre, Štefánikova tr. 60, 950 06, Nitra

spojovateľka: (037) 6502111
fax: (037) 6502 331

Oddelenie urbanizmu a architektúry
Mgr. Tibor Nevický, nevicky@msunitra.sk, tel.: (037) 6502274
špecialista pre GIS a zároveň riadiaci celý projekt portálu